Menu
 1. Home
 2. Oxidatie en reinigingsvoorschriften

Oxidatie en reinigingsvoorschriften

Oxidatie kan ontstaan op aluminium producten. Oxidatie valt niet onder de garantie. Plekken in een maritieme omgeving geven een verhoogd risico op oxidatie.

Toelichting: Diverse typen corrosie kunnen onderscheiden worden, waarbij verschillende chemische reacties een rol spelen. De belangrijkste corrosiereactie is die waarbij zuurstof uit de atmosfeer in combinatie met water of vocht uit de atmosfeer reageert met aluminium / ijzer of een ander metaal en dit weer terugbrengt in de geoxideerde toestand waarin het oor-spronkelijk ook aanwezig was in de aarde. Het doel van corrosiebescherming is dus dit natuurlijke proces zo veel mogelijk te vertragen. In zout water worden alle corrosieprocessen versneld hoewel ook daarin zuurstof de oxidator is. Maar door de natrium- en de chlorideionen is het geleidingsvermogen in zout water veel hoger dan in zuiver water en is de kortsluitstroom van de corrosiecel ook veel hoger.

Oxidatie is niet te voorkomen, wel te vertragen.

Om de kans op oxidatie te verminderen is goede reiniging en onderhoud van de producten van groot belang. Hieronder vindt u onze voorschriften voor het reinigen en onderhoud van onze producten.

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften. (Bron: VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen 2002)

A. Reiniging en onderhoud.

De levensduur van een gepoedercoat object wordt negatief beïnvloed door vuil en vocht, door inwerking van zuren, zouten en andere agressieve stoffen. Daarom is voor behoud van levensduur tijdig reinigen noodzakelijk. De reinigingsfrequentie wordt met name bepaald door de mate van vuilbelasting van de gecoate objecten.

Belastende factoren zijn:

 • Ligging aan de kust (zout neerslag)
 • Ligging direct boven het maaiveld (opspattend vuil)
 • Plaatsing van objecten langs openbare wegen (strooizout)
 • Stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen)
 • Industriële omgeving (uitstoot chemicaliën, rookgassen, ertsstof)
 • Verkeersbelasting (zwavelverbindingen, stikstofverbindingen, stofdeeltjes van remvoeringen, ijzer- en koperdeeltjes
  van railverkeer)
 • Overdekte gebieden (geen beregening)
 • Bevuiling door dieren (honden, katten, vogels)

Indien er sprake is van één of meer van deze belastende factoren spreken we van een verhoogde belastingsfactor; in alle andere gevallen van een normale belastingsfactor.

B. Reiniging

Bij een normale belastingfactor dient de coating jaarlijks tenminste 2 maal gereinigd te worden.
Bij een verhoogde belastingsfactor dient men de objecten tenminste 3 maal per jaar te reinigen.

Voor projecten in de onmiddellijke nabijheid van openbare wegen geldt, onmiddellijk na het strooiseizoen één van de reinigingen moet plaatsvinden om het strooizout te verwijderen.

C. Reinigingsmiddelen

Voor al de te gebruiken reinigingsmiddelen geldt, dat deze de toegepaste materialen en hun oppervlaktebehandeling niet mogen beschadigen of aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen,met een pH-waarde van tussen 6 en 8 is toegestaan. Daarbij mogen deze middelen niet krassen. Het reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen e.d. is eveneens niet toegestaan.

Reinigen met een hogedrukinstallatie kan schade veroorzaken.

Bij lichte verontreiniging van het gepoedercoate oppervlak is het te adviseren om dezelfde middelen toe te passen als voor de reiniging van glas noodzakelijk is. Hierbij moeten de hierboven vermelde aanwijzingen in acht genomen worden. Er dient altijd royaal nagespoeld te worden met water.

Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling moeten speciale, voor dit doel ontwikkelende producten worden gebruikt.
Informatie over desbetreffende producten kunt u opvragen bij de onder paragraaf D vermelde leveranciers.

Vervuiling door graffiti (verfspuitbussen/viltstiften) is soms zeer moeilijk verwijderbaar. Sterke oplosmiddelen zoals aceton, M.E.K. etc mogen niet toegepast worden. Deze producten tasten de laklaag aan.

Gratis meetservice Gratis kleurstalen